Atölyeler

Öğrenci kulüplerinin katılacağı atölyeler hak temelli çalışan gazeteciler tarafından verilecek. Atölyelerin içeriğini haber düzenlemesi, hak temelli haber yazımı, veri koruma ve araştırma becerileri, çevrimiçi haber için video içeriği oluşturma, toplumsal cinsiyete duyarlı gazetecilik ve son olarak haber doğrulama oluşturuyor.

HABER DÜZENLEMESİ

“Gazetecilik 101” niteliğindeki bu başlıkta, haber toplama ve yazma aşamalarında dikkat edilmesi gereken temel unsurlar anlatılacak. Günlük gazeteler ve internet haber sitelerinden derlenen örneklerle bir haberi kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar katılımcılarla incelenecek. Örnekler üzerinden haberin nasıl yazılması ve nasıl yazılmaması gerektiği konusunun tartışılacağı atölyede gazetecilik meslek etiği ilkeleri çerçevesinde haber yapmanın önemine değinilecek.

HAK TEMELLİ HABER YAZIMI

“İnsan hakları odaklı habercilik" nedir, neden önemlidir ve nasıl yapılır? Walter Cronkite'ın Vietnam'daki haberciliği ile tartışmaya getirilen bu kavramın somut sonuçlarına, "iyi gazeteciliğin" neden insan hakları odaklı bir bakıştan geçtiğine ve bunun için hangi soruların sorulması, ne gibi kaygıların güdülmesi gerektiğine ilişkin teorik bir giriş yapılacak. Ardından mevcut örneklerde sorunları tespit etme, düzeltme ve bir konunun nasıl insan hakları odağıyla ele alınacağını deneyimlemek için sıfırdan haber yazımı üzerine uygulama yapılacak.

VERİ KORUMA VE ARAŞTIRMA BECERİLERİ

Bu atölyede, öğrencilere veri güvenliğine dair temel bir eğitim vermek amaçlanmaktadır. Internet iletişimini güvenli hale getirme, phising (oltalama) saldırılarından korunma, sağlam parola oluşturma, haber sahasında VPN kullanımı, haber kaynak koruma, uçtan uca şifreleme, İki faktörlü kimlik doğrulama, ofiste bulunan elektronik aletler için potansiyel dijital riskler gibi konular ele alınacaktır.

ÇEVRİMİÇİ HABER İÇİN VİDEO İÇERİĞİ OLUŞTURMA

Video-haber üretmek için hangi ekipmanlar ve beceriler gerekiyor? Haber konusunu seçerken ve çerçevesini belirlerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Haberde nasıl konuk bulunur? Sağlıklı iletişim kurma ve görüntülü röportaj yapma teknikleri nelerdir? Atölyede bu soruların cevaplarına yanıt arayacağız. Çekim planı oluşturma, konu ve konuğa uygun mekan seçimi ve kontrol dışı gelişebilecek durumlarla nasıl başa çıkabileceği üzerine konuşulacak. Ayrıca temel hikaye anlatıcılığı ve kurgu teknikleri aktarılacak.

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI GAZETECİLİK

Atölyeye, “toplumsal cinsiyet” kavramına ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı bakış açısının, habercilik anlayışıyla nasıl birleştirilebileceğine dair bir aktarımla başlanacak. Ardından dünyada ve Türkiye’de haber içeriklerindeki ve haber merkezlerindeki mevcut duruma dair veriler paylaşılacak. Şiddet ve/veya hak ihlali haberlerinde haber kaynaklarıyla/özneleriyle konuşurken ve haberi hazırlarken ya da bir haber kaynağının güvenliği için kimliğinin saklanması gereken durumlarda dikkat edilmesi gerekenler anlatılacak. Haber fotoğraflarında ve video haberlerde, görsel olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinilecek.

HABER DOĞRULAMA

İnternet çağında özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla gazetecilerin çalışma şekli oldukça değişti. Ancak gazetecilik yalnızca değişmedi, aynı zamanda "bilgi bombardımanı" nedeniyle zorlaştı da. Atölyede de: “Hakikatin eskiye nazaran daha kolay eğilip bükülebildiği bir çağda habercilik yapmak, gazeteci olmak ne demek? Sosyal medyada dolaşan ya da dolaşıma sokulan iddialar habercilik açısından nasıl ele alınmalı? Her iddia haberleştirilmeli mi? Haberleştirilecekse nelere dikkat edilmeli? Teyit mekanizması gazeteciler ve gazetecilik için nasıl işliyor? İddiaların doğrulanması için hangi araçlar nasıl kullanılabilir?” gibi soruların cevaplarına dair bilgi aktarımı gerçekleştirilecek.

Başa dön tuşu