Cinsel TacizKadınÜniversite

Flört şiddetine karşı kampüslerde neler yapılabilir?

Haberin İngilizce / Kürtçe versiyonları için tıklayınız.

Çukurova üniversitesindeki beş kadın öğrenciye flört şiddeti ve flört şiddetine karşı mücadelede  üniversitelerde yapılabilecekleri sorduk. Uzman psikolog ise önerilerini sıraladı.

Flört şiddeti; “flört ilişkisinde partnere karşı acı verici veya yaralayıcı fiziksel ya da psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik, ve davranışların tümü” olarak tanımlanıyor. ( Sugarman ve Hotaling, 1989)

Flört şiddeti; bilinçli olarak partnerini kontrol etmek için sözel, duygusal, psikolojik, sanal, fiziksel ya da cinsel yolla şiddet uygulamasıdır. Zaman içerisinde artarak devam eder ve böylece ilişkiden kopmak daha da zor bir hal alır.

 Türkiye’de yapılan araştırmalarda da ( Çoban ve ark., 2020) flört şiddeti bildirme oranının yüzde 11- yüzde 45 arasında değiştiği ve 16-30 yaş arasındaki kadınların daha çok flört şiddetine maruz bırakıldığı görülüyor. Bu oran özellikle üniversiteli genç kadınların flört ilişkilerinde oldukça yüksek.

Çukurova üniversitesi öğrencileri flört şiddeti hakkında ne biliyor? 

Bu veriler doğrultusunda Çukurova üniversitesindeki beş kadın öğrenciye şu soruları yönelttik:

  • Flört şiddeti sizce ne? Şiddetli bir ilişki güvenli mi? Üniversitede flört şiddetiyle mücadele için ne yapılabilir? Üniversitenizde flört şiddetine yönelik bir başvuru danışma merkezi var mı? Sizce danışma merkezi mekanizmaları nasıl işletilmeli?

Öğrenciler flört şiddetinin fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal, dijital ve ısrarlı takip şeklinde olduğunu bildiklerini ancak ilişkilerinde partnerin uyguladığı flört şiddetini fark edemediklerini belirttiler. Fark ettikleri anda ilişkiyi sonlandırdıklarını çünkü hiçbir romantik ilişkide şiddetin güvenilir olmadığını ve tolerans gösterilmemesi gerektiğini de eklediler.

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde Çukurova Üniversitesi’nde kurulan Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS)  hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan öğrenciler, üniversitelerinde işlevsel bir CTS biriminin olduğunu ilk kez röportajda öğrendiklerini belirttiler. Flört şiddetine mücadele için önceleri arkadaş, akademisyen, ya da güvenliğe başvurduklarını ancak daha kolay ulaşılabilir olması durumunda CTS mekanizmasının daha faydalı olacağı konusunda hemfikir olduklarını anlattılar.

 CTS’nin üniversite içinde daha tanınır olması için çalışmalar yapması gerektiği, birime hızlı ulaşılabilecek bir telefon numarasının her kadında bulunması gerektiği ve birimde psikolojik destek sağlayacak bir uzmanın da bulunması gerektiği önerilerinde bulundular. Yeterli periyotlarla bir uzmanın kadın ve erkek öğrencilere eğitim vermesinin öğrenci farkındalığını arttırdığı gibi üniversite içi güvenliğe de oldukça katkı sağlayabileceklerini belirten öğrenciler Çukurova Üniversitesi’nin buna ihtiyacı olduğunu söylediler.

Neler yapmalıyız?

Çukurova Üniversitesi akademisyenlerinden psikolog K.Ç. flört ilişkisinin gözden geçirilmesi ve ilişkinin güvenilir olup olmadığını fark etmek için şu önerilerde bulundu;

  • Öncelikle sağlıklı bir ilişki içinde  misiniz? Partnerinizin size nasıl davrandığını gözlemleyin ve dinleyin.
  • Flört şiddetiyle karşı karşıya olduğunuzda kendinizi mi sorumlu tutuyorsunuz? Hiç kimse şiddetin sorumlusu değildir. Sizin ve ilişkinizin neyi hak edip etmediğini sorgulayın.
  • Normalin ne olduğunu tanımlayın! Sizin için ilişkide olması ve olmaması gereken durumları açıklayın ve bunlara saygı duyulması gerektiğini hatırlayın.
  • Bu gibi soru ve ifadelerle  uzun süre şiddete maruz kalan, boyun eğen, normal karşılayan, uyumsuz şemalar oluşturan ya da ilişkisini bitirmek için bildiren tüm kişilere kendi farkındalığını kazandıracak ve ilişki şemalarının değişmesi için bir kıvılcım olacaktır.
  • Eğer ilişkinizde hâlâ baş edemediğiniz durumlar varsa önce yakın çevrenizle daha sonra bir uzmanla paylaşın ve yardım isteyin.

EK-1

Kaynaklar

Sugarman, DB. ve Hotaling, GT. (1989). Flört şiddeti: Yaygınlık, bağlam ve risk belirteçleri.

Koyuncu Kütük ve ark. (2018). Anadolu Psikiyatri Birliği Derg, 19(2), 217-222.

Çoban ve ark. (2020). Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(2), 100-106.

Görsel: https://citok.boun.edu.tr/tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button