LGBTİ+/TRÖrgütlenme Özgürlüğütıp eğitimiTopluluk

Türkiye’deki Tıp Fakültelerindeki LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Güçlerini Birleştiriyor: Örgütlenme ve Dayanışma

İlay

LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri, fakültelerde kurulan örgütlerle dayanışma, bilinçlendirme ve mücadele için bir araya geliyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki tıp fakültelerinde okuyan LGBTİQA+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks, queer, aseksüel ve diğer cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri) tıp öğrencileri, güçlerini birleştirerek kendi öz örgütlenme ve dayanışma ağları olan LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’nı oluşturuyor. Bu ağ, öğrencilerin eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları maddi ve manevi dayanışmayı kurmayı, sağlık sisteminde ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi ve LGBTİQA+ sağlığına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Bu örgütlenme sürecinde, Türkiye’deki farklı tıp fakültelerinden LGBTİQA+ tıp öğrencilerinin bir araya gelmesi ve ortak platformlarda etkileşimde bulunması büyük önem taşıyor. LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı öğrencilerin iletişim kurabileceği, bilgi paylaşabileceği ve destek alabileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

Yeni kurulan bu ağın etkisi giderek büyüyor ve neredeyse tüm tıp fakültelerinden LGBTİQA+ tıp öğrencileri bu ağa dahil oluyor. Katılımdaki bu çeşitlilik LGBTİQA+ tıp öğencilerinin büyük şehirlerdeki ve taşradaki üniversitelerde  yaşadıkları sorunların farklılıklarını görmeyi ve birbirlerinin koşullarını daha yakından tanımalarını sağlıyor.

Neler hedefleniyor?

Bu örgütlenme hareketi, çeşitli fakültelerdeki LGBTİQA+ tıp öğrencilerinin sorunlarını ele almayı, LGBTİQA+ sağlığına dair bilinçlendirme çalışmaları yapmayı ve kendi haklarını savunmayı hedefliyor. Ağ, öğrencilere güçlü bir ses ve toplumsal değişim için bir platform sağlamanın yanı sıra, birbirlerine destek olma ve dayanışma içinde olma imkanı sunuyor.

Türkiye’nin gittikçe ağırlaşan ekonomik krizinden en çok zarar gören kesimlerden biri olan LGBTİQA+’lar için eğitime devam etmenin çok güç olduğu bu kriz döneminde LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı eğitim materyallerinin sağlanması, bilgi üretiminin ve var olan bilgiye erişimin ücretsiz olması konularında da çalışmalar yaparak gönüllülerine ekonomik bir dayanışma alanı açıyor.

Tıp fakültelerindeki LGBTİQA+ tıp öğrencileri, farkındalık ve eğitim çalışmaları yoluyla LGBTİQA+ sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Ağ içerisinde, seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenerek, tıp öğrencilerinin LGBTİQA+ sağlık konularında bilgi edinmeleri ve sağlık hizmetlerindeki ayrımcılığı azaltmaları hedefleniyor.

Ağ, LGBTİQA+ tıp öğrencilerinin psikolojik sağlığını güçlendirmek için de büyük önem taşıyor. Ağ içinde oluşturulan güvenli paylaşım alanları ve güçlenme sohbetleri, gönüllülerin birbirlerine duygusal destek sağlamasını ve birbirleriyle deneyimlerini paylaşmasını teşvik ediyor. Bu sayede, tıp fakültesindeki zorlu süreçlerle baş ederken hiçbir LGBTİQA+ tıp öğrencisi yalnız kalmıyor ve mücadele daha kolay bir hale geliyor.

Fakültelerdeki dayanışma ise çeşitli etkinlikler ve sosyal buluşmalarla destekleniyor. LGBTİQA+ tıp öğrencileri, ortak sosyal etkinlikler ve toplantılar düzenleyerek bir araya gelmeyi, dostlukları güçlendirmeyi ve pozitif bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Bu etkinlikler, öğrenciler arasında bağları kuvvetlendiriyor ve destek sistemlerinin oluşmasını sağlıyor. Ayrıca çeşitli illerdeki tabip odaları ile organik bir iletişim ve dayanışma içinde olmak, LGBTİQA+ tıp öğrencilerinin gelecekte meslek odalarındaki yerlerini şimdiden hazırlamalarını sağlıyor. Bu dayanışma aynı zamanda çeşitli uzmanlık alanlarındaki hekimlerden bizzat öğrenmeyi ve LGBTİQA+ sağlığına dair gerekli bilimsel bilgiyi beraber üretmeyi sağlıyor.

LGBTİQA+ tıp öğrencilerinin bu örgütlenme ve dayanışma hareketi, Türkiye’deki tıp fakültelerindeki LGBTİQA+ hakları konusunda önemli bir adım. Öğrenciler, birlikte hareket ederek, daha kapsayıcı bir sağlık sistemi için çalışmayı, ayrımcılığı azaltmayı ve gelecekteki hekimlerin LGBTİQA+ sağlık konularında daha bilinçli olmasını sağlamayı amaçlıyorlar.

*Görsel Kaos GL’den alınmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button