KulüpToplanma Özgürlüğü

ODTÜ EKONOMİ TOPLULUĞU VE ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ

Doğaç Akbay

Haberin İngilizce / Kürtçe versiyonları için tıklayınız.

ODTÜ Ekonomi Topluluğu 29 yıldır öğrencileriyle birlikte büyümeyi ve gelişmeyi sürdürüyor. 

1993’te kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Topluluğu, 29 yıldır olduğu gibi çalışmalarını bugün de sürdürüyor. ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun bütün çalışmaları planlamaları ve uygulamaya geçirdiği etkinlikler bünyesi dahilindeki öğrenciler tarafından düzenleniyor. Sadece öğrencilerin düzenlediği, tartıştığı, birlikte öğrenip değerlendirdiği bir topluluk olmasıyla bağımsız bir topluluk olma özelliğini gösteriyor. 

Çalışma sıklığı zamanla değişse ve gelişse de 29 yıldır akademiyi araştırma tartışma ve geliştirmeye çalışma gibi misyonlar çerçevesinde ilerliyor. 

Bağımsız Ortam

ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun diğer topluluklardan ayrılan en önemli iki özelliği bağımsız ve akademik bir topluluk olması. Bağımsız olmasını inceleyecek olursak ODTÜ Ekonomi Topluluğu, hiçbir kişi kuruluş veya topluluk etkisi altında kalmadan kendi üyelerinin organizasyonuyla varlığını sürdürüyor. Atölyeleri düzenlerken, bu atölyelerde tartışılacak konuları seçerken, seçili konu hakkında okunacak kaynaklara karar verirken ve en önemlisi atölyelerdeki tartışmalar ve bilgi aktarımı sürerken hiçbir baskı altında kalmadan özgürce akademik tartışmalarını sürdürüyor ve böylece oluşturulan özgür ortam insanlar hem fikirlerini daha iyi ve daha rahat beyan etmesini sağlarken hem de tartışma ortamının özgürlüğünden dolayı insanların bilgiyi daha rahat bir şekilde tartışmalarına böylece de bilginin daha doğru bir şekilde işlenmesine sebebiyet veriyor.

Bu bağımsızlık ortamı ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun en önemsediği değerlerden biri. Hem eski hem de yeni üyeler bu bağımsız tartışma ortamının devam edebilmesi ve daha fazla insanın bu özgür tartışma ortamından faydalanabilmesi için çaba sarf ediyorlar. 

Atölye ve Seminerler

Çeşitli etkinliklerle yoluna devam eden ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun en sık uyguladığı etkinlik biçimleri atölyeler ve seminerler. 

Atölyeler belirli bir konunun topluluk üyeleri tarafından ortaklaşa olarak kararlaştırılmasından sonra oluşturuluyor. Bu atölyelerin konuları genel hatlar üzerine olabileceği gibi spesifik gündem maddeleri veya tarihten spesifik bir olay üzerine de yoğunlaşabiliyor. Bu atölyelerde konu seçilirken önemli olan şey merak uyandıran ve tartışmak istenilen konuyu seçmek. Bu konular tamamen topluluk üyeleri tarafından kararlaştırıldığı için üyelerin merak ettiği ya da sadece tartışmak ve bilgi edinmek istedikleri konular da olabiliyor. 

Konu seçiminden sonra topluluk üyeleri konu hakkında kaynak arayışına giriyorlar. Bu kaynak arayışının asıl amacı atölyelere katılacak insanların konu hakkında tartışmaya katılabilecek kadar bir bilgi setine sahip olmaları. Okuması çok zor ve uzun olmayan, tartışmanın konusu hakkında gerekli bilgiyi sağlayacak kısa okumalar veya videolar daha sağlıklı bilgi edinilmesi ve işleri kolaylaştırması için tercih ediliyor. Aynı zamanda bu kaynaklar tartışmanın sınırlarını, nereden başlanacağını ve nasıl ilerleyebileceğini de belirleyebileceği için daha toplu ve dolayısıyla daha sağlıklı tartışma ortamları oluşuyor. Atölyeleri düzenlerken seçilen bir moderatör öncelikle konuyu açarak kısa bir bilgilendirme yapıyor ve söz alma sırasının kontrolünü sağlayarak bir kargaşanın çıkmamasını sağlıyor. Böylece tartışmalar söz hakkını kontrol eden ve konuyu genel olarak açıklayan bir moderasyon kontrolünde daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşmiş oluyor. 

ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun bir diğer etkinlik yöntemi ise seminerler. Bu seminerlere akademiden hocalar veya konuyla alakalı başka sektörden insanlar katılabiliyorlar. Atölyelerde olduğu gibi okumalar yaparak daha spesifik bir konu üzerine oluşturulan seminerler de yapılabiliyor. Seminerlerde de en önemli nokta sağlıklı tartışma ortamının korunabilmesi. Böylece seminerdeki katılımcılar akademisyenlerden sunumlar dinlerken aynı zamanda fikirlerini tartışabilecekleri ve sorularını sorabilecekleri bir ortama sahip oluyorlar.

Akademik Kaygılar

 ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun bir diğer misyonu ise akademik bir topluluk olması. Özellikle son zamanlarda üniversitelerde akademiye ve akademik tartışmaya verilen önemin ve eforun gittikçe azalması bu misyonu daha önemli kılıyor. ODTÜ Ekonomi Topluluğu tartışma ortamlarını oluştururken seçtiği konularda ve tartışmalarda akademik kaygıları göz önünde bulunduruyor. 

Bugün üniversitelerdeki birçok topluluk etkinliklerini akademiden ve bilimden uzakta iş dünyasına açılan bir kariyer kapısı olarak oluşturuyor. Durum böyle olunca ekonomi hakkında tartışma yürüttüğü iddia edilen birçok topluluğun etkinliği kariyer oluşturmak için düzenlenmiş bir sertifika ve iktisat üzerine bir tartışma adı altında kariyer etkinliği olarak gerçekleşiyor. ODTÜ Ekonomi Topluluğu, üniversite toplulukları arasındaki bu eksikliğin farkında olup tartışmalarını akademi odaklı bilimsel bir perspektifte yürütmek için çalışıyor. 

Tartışma konuları sosyal bilimlerin temeline eğilerek sorunları bilimsel olarak yorumlayabilmek için seçiliyor ve günümüzde akademinin bu kadar az öneme sahip olduğu bir ortamda akademik tartışma ve araştırmaların hem öğrencileri hem üniversiteyi hem de akademiyi yükselteceğine ve geliştireceğine inanıyor. Bir başka deyişle ODTÜ Ekonomi Topluluğu konularını seçerken ve tartışırken öğrencilerin akademik tartışmalar yapabilecekleri ve bilimsel incelemelerde bulunabilecekleri bir ortam hazırlıyor. Katılımda bulunan öğrenciler başka topluluklarda bulunması zor ve organize bir akademik tartışma ortamını tecrübe edebilmiş oluyorlar. 

29 yıldır olduğu gibi her zaman tartışmalarını bilimsel yürüten ODTÜ Ekonomi Topluluğu yeni yapılanmalarında da ana misyonlarını korumayı görev haline getiriyor. Bu akademik tartışma ortamını diğer okullara yayarak daha çok öğrenciye ulaşabilmek adına başka üniversitelerin topluluklarıyla iş birliği içinde daha geniş kapsamlı etkinliklerin de katılımcısı ve organizatörü. Bu etkinliklerden en büyüğü ise 20 yıldır yapılmakta olan Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi (TÜÖBİK). Bu kongre sadece öğrencilerin hazırlayıp öğrencilerin sunum yaptığı bir etkinlik olmasıyla öğrencilerin sunum yeteneklerini geliştirmesi, tartışmaları organize etmesi ve akademik araştırmalar yaparak akademik tartışmaları henüz öğrenciyken büyük topluluklar önünde yapabilmesini sağlıyor. 20 yıldır katılım göstermekle birlikte ODTÜ Ekonomi Topluluğu aynı zamanda TÜÖBİK’in kurucu topluluklarından. 

ODTÜ Ekonomi Topluluğu kendi akademik tartışma ortamını korurken akademik tartışma ortamı yaratmak isteyen topluluklara da tecrübesi ile yardımcı oluyor. Çeşitli okullar veya çeşitli bölümlerden topluluklarla yürütülecek ortak etkinliklere açık olduğu gibi ülkede ve üniversitelerde yaşanan gelişmelere duyarlı. Bu gelişmelerin tartışıldığı etkinliklerin de sürekli düzenleyicisi ve katılımcısı. Ülkenin ve üniversitenin problemlerinin tartışılmasının hem öğrencileri bilgilendireceğinin hem de tartışma ortamının problemleri çözebilecek cevaplar yaratabileceğinin farkında. Siz de akademik tartışmalarımıza katılmak, aklınızdaki sorulara cevap bulmak veya bilimsel tartışma ortamını deneyimlemek isterseniz, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

*Temmuz 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button